Om Fodbold Forening Brøndby

Alle husker deres første Brøndby kamp. Vi husker måske ikke alle detaljer, men vi husker, hvad kampen gjorde ved os. Hvilke følelser, vi stod tilbage med.

Eufori. Stolthed. Sammenhørighed. - Fællesskabet.

Brøndby er en del af vores identitet og vores mentale bevidsthed. Hvor end vi er i livet, hvad end vi oplever af glæder og sorger, er Brøndby med os på vejen.

Der er altid en kamp, der skal bearbejdes, og en ny at se frem i mod.

Vi er capoer og sofafans. Fanebærere og mandagstrænere. Vi er turansvarlige, twitterstjerner, talspersoner, trommeslagere og dataanalytikere.

Vi er fra Vestegnen. Vi er fra hele landet. Vi er aktieindehavere og sponsorer. Vi er spillere og trænere i amatørafdelingen. Vi er repræsentanter i klubbens bestyrelse, vi optræder i medierne, vi driver vores egne medier, slæber i Hytten, møder op til debatter, tager ansvar og afholder demokratiske afstemninger. Og meget andet.

Vi er utroligt mange, og vi er meget forskellige, men vi er bundet sammen af vores dybe følelser for Brøndby IF.

Fodbold Forening Brøndby er dannet uafhængigt af alle andre Brøndby-relaterede grupper, for at vi kan tage et nødvendigt fælles ansvar for klubbens fremtid.

Brøndby IF blev skabt af frivillige som en forening, hvor fodbold og fællesskab var i centrum. I takt med, at foreningens bedste hold rykkede op gennem rækkerne, steg ambitioner og forventninger.

Med udgangspunkt i både foreningen og fællesskabet blev Brøndby en klub, der i snart 40 år har været en magtfaktor i dansk fodbold.

Men meget er forandret siden Brøndby som den anden fodboldklub i verden blev børsnoteret i 1987. I dag har nye styreformer og ejerskaber taget over i mange klubber. Det er også tilfældet i Brøndby, hvor ejerskabet er kommet meget langt væk fra klubbens rødder.

Vi ønsker, at Brøndby IF skal kunne stå på egne ben og være en klub i sin egen ret. FFB vil derfor rejse økonomiske midler, til helt eller delvis opkøb af aktier, den dag de nuværende ejere måtte sælge.

Den bestemmende myndighed i Brøndby IF skal i fremtiden udgøres af det fællesskab, som altid har været klubbens varemærke og vitale styrke.

For at nå en fælles forståelse herom, vil vi søge at indgå dialog og samarbejde med de nuværende ejere så hurtigt som muligt. FFB er ikke en opposition.

Vi ønsker en professionelt drevet klub, hvilende på et solidt økonomisk fundament, med en ledelse, som har sin autoritet fra alle os, der har givet vores hjerter til klubben.

Vi vil indsamle penge via kontingenter fordelt på forskellige betalingsniveauer. Dette skal sikre, at flest mulige kan bidrage på et leje, der svarer til deres økonomiske formåen.

Professionelle formueforvaltere, skal investere de indsamlede midler, således at formuen vokser år for år og skaber ekstra værdi. Målet ligger langt ude i horisonten, men vi kan nå dertil, hvis vi løfter i samlet flok.

Såfremt det lykkes at bringe ejerskabet i Brøndby IF på fællesskabets hænder, skal arbejdet fortsætte, således at klubben altid vil have et økonomisk fundament at bygge videre på.

Vi beder indtrængende alle med hjerter, der banker for Brøndby IF, om at bakke op om Fodbold Forening Brøndby. Vores passion for klubben er ikke en forhindring for hverken kommerciel og sportslig succes eller innovation. Det er en forudsætning