Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores medlemmer og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Fodbold Forening Brøndby

CVR: 44333740

C/O Jesper Friberg

Bygaden 1

2605 Brøndby

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os på [email protected].

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlige, jf. GDPR, har vi følgende behandlingsaktiviteter:

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for, at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik, jf. cookiepolitik

Kommunikation med potentielle medlemmer

Når du har spørgsmål til vores side eller ønsker at høre mere om foreningen, kan du kontakte os via e-mail [email protected].

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på spørgsmål om vores forening. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail og telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f.

Medlemmer

Vi har behov for at kommunikere med vores medlemmer. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, b.

Nyhedsbreve og arrangementer

Har du samtykket til at modtage vores nyhedsbreve eller tilbud om deltagelse i arrangementer, behandler vi dine personoplysninger, idet vi opbevarer dine oplysninger. Formålet med opbevaringen er blandt andet, at vi kan blive ved med at kommunikere med dig. Hvis vi har arrangementer, som vi ved kunne have din interesse, tilbyder vi dig at deltage, hvis du tidligere har deltaget i et arrangement, medmindre du har frabedt dig dette.

Vi behandler kun almindelige oplysninger om dig, der ikke er af fortrolig karakter. Der er bl.a. tale om følgende oplysninger: Navn, e-mail og tlf.nr.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Hvor lang tid, der konkret er tale om, vil altid afhænge af den enkelte situation.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, ligesom du har ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder.

Du har også i visse tilfælde ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover, udover at opbevare dine oplysninger, kun behandle dine oplysninger med dit samtykke.

Derudover har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Efter reglerne om dataportabilitet kan du anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format og anmode om, at vi overfører oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis vi behandler dine personoplysninger som følge af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at forsætte behandlingen på et andet gyldigt grundlag i henhold til databeskyttelsesreglerne. Du skal være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendige. Det betyder, at du enten ikke kan trække dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger tilbage, eller – hvis du gør – så kan du ikke længere modtage vores nyhedsbrev eller lignende.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du til enhver tid kontakte os på [email protected].

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på: [email protected].

Hvis du ikke er enig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du også altid velkommen til at kontakte os. Du kan også klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse. Du kan finde Datatilsynet her: Carl Jacobsens vej 30, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00, eller via e-mail: [email protected].